G? til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse p? diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du s?ge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? L?s alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og h?r hvordan det er at arbejde p? UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Professionsbachelor

Bliv lyddesigner

G?r lyd til din levevej

01

Bliv lyddesigner

Lyd spiller en k?mpe rolle for vores oplevelse af verden omkring os. Vi snakker sammen, spiller musik, s?tter alarmen til at v?kke os om morgenen og holder ind til siden, n?r vi h?rer sirener i trafikken. Faktisk er h?resansen den f?rste af de fem sanser, vi udvikler, n?r vi ligger i vores mors mave, og n?r ?rerne f?rst er foldet ud, h?rer vi gennem et helt liv.

P? uddannelsen i lyddesign udnytter vi h?resansen til det yderste. Her l?rer du at lave lyd til alt fra spillefilm, reklame- og dokumentationsfilm til computerspil, apps, radio, teater, elbiler og velf?rdsteknologi. Uddannelsen i lyddesign er med andre ord for dig, der har gode ?rer, og som gerne vil udnytte dit musikalske talent til at skabe en professionel karriere inden for kommunikation med lyd.

Fakta om lyddesigneruddannelsen

Professionsbachelor i lyddesign

 • Type: : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Haderslev
 • Varighed : 3,5 ?r
 • Praktik : 6 m?neder
 • Pladser pr. ?rgang : 40
 • Adgangskrav : Best?et optagelsespr?ve
 • Uddannelseshus : Uddannelsen holder til i sit eget hus, kaldet Sonic College.?
 • Showcase : Uddannelsen har sin egen showcase.

Hvis jeg var 15 ?r yngre, havde jeg prompte s?gt ind. Det er jo ret fantastisk, at vi i Danmark har en s? ambiti?s skole for alt, der handler om lyd - filmlyd, musik og alle andre vidunderlige vibrationer, der rammer ?regangen

Peter Albrechtsen, tonemester (Bodil- og Robert-prisvinder)

Den mest intensive lyddesignuddannelse i Europa

UC SYD's uddannelse i lyddesign er Europas mest intensive uddannelse i at komponere og designe lyd p? computer.

Derfor har vi, ud over danske studerende, mange internationale studerende, som er flyttet til Haderslev for at blive lyddesignere hos os. Tyskland, Slovakiet, Tjekkiet, Iran, Portugal, Norge, Sverige, Island, F?r?erne og Gr?nland er en h?ndfuld af de steder, vores internationale studerende kommer fra. Det er, sammen med vores mange dygtige undervisere og g?steforel?sere, med til at give et fagligt h?jt niveau p? uddannelsen.

02

Adgangskrav & optagelse

Ans?gningsfrist

Kvote 2:?15. marts kl. 12

Du kan kun s?ge ind p? uddannelsen via kvote 2.

Specifikke adgangskrav for?lyddesigneruddannelsen

Vil du gerne l?se til lyddesigner hos os, skal du s?ge om optagelse via kvote 2 p??optagelse.dk.

For at kunne s?ge ind p? uddannelsen, skal du have:

ENTEN Gymnasial eksamen ELLER en relevant erhvervsuddannelse ELLER musikalsk grundkursus (MGK).

Derudover skal du ved studiestart v?re fyldt 18 ?r og dine engelskkundskaber skal v?re p? det, der svarer til dansk gymnasialt C-niveau.

Du kan ogs? s?ge ind, hvis du har kvalifikationer, der efter en?individuel kompetencevurdering?kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Hvis du s?ger ind p? baggrund af en udenlandsk gymnasial eksamen, skal du have best?et studiepr?ven i dansk eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk.

Vi optager?via optagelsespr?ve

Du bliver optaget p? baggrund af en optagelsespr?ve best?ende af to dele. I f?rste del skal du indsende?materiale i form af en skriftlig ans?gning og eksempler p? produktioner. Denne del kalder vi for?den udvidede?ans?gning. Bed?mmelsen heraf afg?r, om du bliver indkaldt til anden del, hvor du bliver testet p? din viden om lyd og musik samt dine samarbejds- og kommunikationsevner. Bliv klogere p?, hvilke vurderingskriterier vi bed?mmer ud fra her.

N?r du har s?gt om optagelse p? optagelse.dk, vil du modtage en mail med instruktioner til at sende en udvidet ans?gning. Her?skal du vedl?gge dokumentation for de kvalifikationer, som du ?nsker skal indg? i vurderingen af din ans?gning. Udover dit eksamensbevis kan det v?re?kompetencer, som du har f?et uden for det etablerede uddannelsessystem, eksempelvis:

 • Musiker
 • Komponist
 • Musikproducer
 • Producent/tekniker p? radio
 • Erfaring med organisatorisk arbejde
 • Foreningsarbejde
 • Frivilligt arbejde
 • H?jskoleophold
 • Udviklingsprojekter
 • Tillidshverv

S?dan s?ger du ind

Ans?gningsfrist: S?g via kvote 2 senest 15. marts kl. 12

Deadline for at s?ge ind p??uddannelsen i lyddesign?er hvert ?r den 15. marts?kl. 12.

Du s?ger om optagelse?via?optagelse.dk. Her skal du?s?ge under “videreg?ende uddannelse”. Uddannelsen hedder her: Professionsbachelor i lyddesign KOT nr. 51510.

Du sender din elektroniske ans?gning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et p??nemid.nu.

Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig s?ge digitalt via?optagelse.dk. Du skal blot ans?ge uden login. Du kan l?se mere om dette p? siden.

P? optagelse.dk skal du vedl?gge eksamensbeviset for din adgangsgivende eksamen.

Individuel kompetencevurdering

Du kan ogs? s?ge ind, hvis du har kvalifikationer, der efter en?individuel kompetencevurdering?kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

En?individuel?kompetencevurdering?tager altid udgangspunkt i uddannelsens adgangskrav. P? lyddesigneruddannelsen?kan h?jskoleophold (p? f.eks.?Frontsession, Jyderup H?jskole,?Engelsholm, Den Rytmiske H?jskole i Vig, Musik og Teaterh?jskolen i Toftlund eller Rytmisk Center i Kbh.) v?re?kompetencegivende, og i det hele taget er det en rigtig god idé?som forberedelse til Sonic College.

Det er sv?rt at sige noget konkret om hvilket?niveau, der kr?ves for at blive optaget, da det afh?nger af, hvor dygtige ans?gerne er?fra ?r til ?r.

Hvis du s?ger optagelse med s?rlig tilladelse, skal du vedl?gge dokumentation for det grundlag, du s?ger dispensation p? baggrund af. Vi vil ogs? gerne have dit CV.

F?lg din ans?gning

nemStudie?er stedet, hvor du kan f?lge status p? din ans?gning til en af vores uddannelser. N?r du har s?gt ind p? en uddannelse hos os?gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger p? nemStudie.

Det er vigtigt, at du opretter dig p? portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks.?mangler dokumentation i forbindelse med din ans?gning eller kan tilbyde dig en studieplads. L?s mere om nemStudie.

Vigtigt at vide, n?r du s?ger optagelse

Hvorn?r f?r jeg svar p? min ans?gning?

N?r du har sendt os din ans?gning gennem optagelse.dk, vil du efter den 15. marts 2022 modtage besked pr. mail?om, at du skal sende os en udvidet ans?gning.?Deadline for din udvidede?ans?gning er den 21. april 2022.

22-25. april 2022
Online 72-timers pr?ve

2. juni?2022

Denne dag modtager du en mail om, hvorvidt du er videre til optagelsespr?ven, som ligger i juni m?ned.?

Juni?(uge 24, 25?og 26)

Vi afholder i alt syv optagelsespr?vedage, hvor 9 kandidater er inviteret pr. dag.?Du skal alts? kun til optagelsespr?ve én dag. Optagelsespr?vedagene er i uge 24, 25?og 26?i 2022.

N?r alle optagelsespr?ver er afviklet, f?r du sidst i juni besked p?, om du har best?et optagelsespr?ven. Vi kan p? dette tidspunkt endnu ikke fort?lle dig, om du har f?et en studieplads. Men v?r opm?rksom p? muligheden for standby?og p?, om du har den ?nskede prioritering.

28. juli

Hvis du har v?ret til optagelsespr?ve i juni m?ned, f?r du besked gennem?nemStudie, hvis du er kommet ind p? Lyddesign?Husk at tjekke nemStudie denne dato, s? du, hvis du er blevet optaget, kan bekr?fte, om du ?nsker studiepladsen.

Hvis du ikke er optaget p? nogen af de uddannelser, du har s?gt, f?r du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks.

Hvad skal min udvidede ans?gning indeholde?

Inden den?21. april 2022?kl. 12?skal du have sendt os en udvidet?ans?gning, hvori du blandt andet skriver om dit forhold til lyd og om dine kompetencer.

Som noget nyt i 2022 skal du ogs? l?se en 72-timers opgave. Opgaven udleveres fredag d. 22. april kl. 12.00 (dagen efter du har afleveret din motiverede ans?gning), og den skal afleveres mandag d. 25. april kl. 12.00.?Her kan du se alle de informationer, du skal have med i din udvidede?ans?gning.

Hvordan vurderer I min udvidede ans?gning?

Vi vurderer din ans?gning ud fra kriterier som eksempelvis konceptet i dine medsendte produktioner, hvor god du er til at beherske en genre og din?evne?til at formidle.?Du kan l?se alle kriterierne her.?

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan v?re en studieplads til sommerstart?eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette studie?r, er du garanteret en plads n?ste ?r, hvis du s?ger optagelse der. Det kan derfor v?re en god ide at s?tte kryds ved standby-plads, n?r du udfylder dit ans?gningsskema.?

Du s?ger en standby-plads ved at v?lge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ?nsker at s?ge en standbyplads”, n?r du udfylder din ans?gning p? optagelse.dk.?

Konsekvenser for din ans?gning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads p? en af dine andre s?gte uddannelser eller uddannelsessteder, der st?r lavere p? din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du s?tter kryds i standby, om du ?nsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget p? en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke b?de f? tilbudt en standby-plads og en studieplads. ?

L?s mere om standby-pladser p? ug.dk.

Udenlandsk ans?ger eller udenlandsk eksamensbevis?

Hvis du s?ger ind p? baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at?f? din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du s?ger. P? den m?de f?r du papir p? dit eksamensbevis, som du kan bruge?i hele landet b?de n?r du s?ger arbejde eller uddannelse. Vi har ogs? mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men s? vil du muligvis ikke kunne bruge den til at s?ge uddannelser andre steder i landet.

S?ger du ind med et udenlandsk eksamensbevis skal vi bede dig om at f? det oversat til et nordisk sprog. Du skal s?ledes, n?r du ans?ger vedh?fte b?de en kopi af original eksamensbevis og en overs?ttelse af beviset.?

Er du udenlandsk ans?ger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have best?et Studiepr?ven i dansk inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

S?ger du ind p? fysioterapeutuddannelsen,?skal du have best?et Studiepr?ven med minimumskarakteren 4 i alle dele af pr?ven (karakteren 4 g?lder fra optagelsen 2020) inden ans?gningsfristens udl?b, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

S?rligt for norske ans?gere
For norske ans?gere g?lder det, at beviser fra den norske eksamensdatabase (e-vitnem?l) ikke kan bruges som gyldigt adgangsgrundlag. Det norske adgangsgrundlag (f?rstegangs vitnem?l) skal v?re det originale bevis udleveret af uddannelsesinstitutionen (vedh?ftet ans?gningen som pdf).

S?rligt for ans?gere fra en ikke EU-medlemsstat eller uden for en E?S-stat
S?ger du optagelse p? baggrund af en eksamen fra en ikke EU-medlemsstat eller uden for en E?S-stat, kan du alene s?ge gennem kvote 2. Dette g?lder dog ikke Storbritannien f?r 2023.?

S?rligt for ans?gere med et eksamensbevis fra Storbritannien
Det er af Uddannelses- og Forskningsministeren besluttet, at der etableres en overgangsordning til og med sommeroptagelsen 2023, s?ledes at ans?gere med gymnasiale eksamensbeviser fra Storbritannien i denne overgangsperiode ogs? (som hidtil) vurderes i kvote 1 p? baggrund af deres omregnede gennemsnit. Efter udl?bet af overgangsordningen vil ans?gere med gymnasiale eksamensbeviser fra Storbritannien – uanset statsborgerskab – alene kunne s?ge om optagelse via kvote 2 p? samme m?de som ans?gere med eksamensbeviser fra ?vrige tredjelande, fx USA.

Selvbetalt uddannelse

Er du ans?ger og statsborger uden for EU/E?S landene, er din opholdstilladelse afg?rende for, om du har ret til statsfinansieret videreg?ende uddannelse i Danmark, eller om du selv skal betale for din uddannelse (selvbetalende). L?s mere om reglerne her.

Som selvbetalende ans?ger skal du opfylde de samme adgangskrav som andre ans?gere, og du er underlagt de samme regler. Du vil ogs? som andre ans?gere modtage svar p? optagelse ultimo juli.?

N?r du s?ger optagelse, er det vigtigt, at du uploader en afg?relse?om opholdstilladelse fra Udl?ndingestyrelsen, s? vi kan se hvilken form for opholdstilladelse, der er tale om.?
Hvis din opholdstilladelse ikke giver ret til statsfinansieret videreg?ende uddannelse, vil du modtage s?rskilt information om priser og betaling, n?r vi har behandlet din ans?gning.?

Er du i tvivl om din opholdstilladelse giver ret til statsfinansieret videreg?ende uddannelse, er du velkommen til at kontakte Team optagelse og SU p??vejledning@ucsyd.dk?eller tlf. 7266 2250.

S?rligt for ans?gere fra Storbritannien?
Britiske statsborgere med rettigheder efter udtr?delsesaftalen er i vidt omfang stillet som EU-borgere.

Har du endnu ikke inden ans?gningsfrist 5. juli modtaget dit nye opholdsdokument efter udtr?delsesaftalen, vil du som udgangspunkt v?re stillet som EU-borger, hvis du i stedet til ans?gningen vedl?gger dokumentation i form af:?

 • kvittering for ans?gning om opholdsdokument.
 • et andet opholdsdokument, der viser ophold i Danmark f?r udgangen af 2020 (f.eks. det s?kaldte registreringsbevis).
 • sygesikringsbevis.

Det afg?rende er, at du kan dokumentere, at du har haft ret til ophold i henhold til EU-retten indtil udgangen af 2020, ogs? selvom du ikke har f?et udstedt det nye opholdsdokument endnu.

Har du en kandidatuddannelse?

Har du en gennemf?rt en dansk s?vel som en udenlandsk kandidatuddannelse, kan du som udgangspunkt godt blive optaget p? en ny videreg?ende uddannelse, hvis der er ledige studiepladser p? uddannelsen.

I s?rlige tilf?lde er det dog muligt at s?ge dispensation for kandidatuddannelsen. Det kan fx v?re i forhold til:

 • helbredsm?ssige ?rsager, hvor du ikke l?ngere kan anvende din tidligere gennemf?rte kandidateksamen. Du skal til ans?gningen vedl?gge dokumentation fra l?gen, som bekr?fter dette.
 • hvis du ikke l?ngere kan opn? autorisation til anvendelse af uddannelsen p? arbejdsmarkedet.
 • hvis uddannelsen er m?lrettet en helt specifik profession p? arbejdsmarkedet, som er bortfaldet eller i al v?sentlighed overfl?diggjort. Det er ikke tilstr?kkeligt grundlag for at meddele dispensation, at den gennemf?rte kandidatuddannelse ikke l?ngere udbydes, at uddannelsens studieordning er ?ndret eller at uddannelsens niveau, jf. kvalifikationsrammen, er blevet ?ndret. Der kan her l?gges v?gt p? udtalelse fra tidligere uddannelsesinstitution, hvis en s?dan kan gives eller en udtalelse fra en faglig organisation i forhold til, hvorvidt ans?gers uddannelse kan anvendes p? arbejdsmarkedet.

Dispensationsans?gningen skal v?re uploadet til din ans?gning inden fristen 15. marts?kl. 12.00.?

Din ans?gning vil i ?vrigt blive vurderet ud fra uddannelsens vurderingskriterier i?kvote 2.

Sprogkrav n?r faget foreg?r p? engelsk

Hvis du v?lger et eller flere uddannelseselementer p? engelsk i uddannelsen, stilles der krav om, at du kan dokumentere kundskaber i engelsk svarende til engelsk B-niveau i Danmark. Hvis du ikke har dette, tilbyder UC SYD at gennemf?re en engelsktest svarende til samme kompetencem?ssige niveau, som du skal have best?et for at kunne deltage i faget.

03

Uddannelsens opbygning

Se vores showcase

Projekter, cases, studieliv og et indblik i undervisningen - vi har samlet det hele til dig i lyddesigneruddannelsens?egen showcase.

Det tager 3,5 ?r at l?se til lyddesigner. P? uddannelsens syv semestre bliver du pr?senteret for en r?kke redskabs-, kommunikations- og ledelsesfag, der tilsammen giver dig et godt grundlag for en?professionel karriere?som lyddesigner. Undervejs p? uddannelsen m?der du ca. 40 eksterne undervisere, som alle arbejder i branchen, og du skal selv i praktik p? 6. semester. P? den m?de har?du l?bende f?ling med det marked, som du selv senere skal ud i. Uddannelsen opbygger dine kompetencer i en logisk r?kkef?lge, og timerne veksler mellem teori og praksis, s? du hele tiden selv har ‘hands on’ p? det, du l?rer.

Der undervises i moduler af?seks eller 12 ugers varighed. Alle moduler?afsluttes med en afpr?vning.?

Du kan l?se mere om?undervisningsmodulerne.

Internationale muligheder

P? uddannelsen i lyddesign?har du mulighed for at tage p? udveksling til udlandet. Det kan du eks. g?re med Erasmus+ p? dit fjerde eller femte semester. Du kan ogs? tage?12-16 ugers praktik i udlandet p? sjette semester.

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan v?re vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

04

Studieliv

Uddannelsen i lyddesign?er en del af UC SYD, campus Haderslev, som har over 1.300 studerende fordelt p? seks uddannelser. Os lydn?rder p? lyddesigneruddannelsen?holder til i vores eget uddannelseshus, som vi kalder Sonic College. P? campus er der masser af muligheder for musik- og sportsaktiviteter, idet vi r?der over otte lydstudier, to ?velokaler, en gymnastiksal, en h?ndboldhal, fitnesscenter og sv?mmehal. Her er med andre ord masser af liv og mange aktiviteter, hvor studerende m?des p? tv?rs af ?rgange, fagmilj?er og interesser. Se ogs? lyddesigneruddannelsens?showcase.?

Studerende p? uddannelsen i lyddesign p? kontorstol

Filmklub, Sonic Playground, pladevende-onsdage og sport
Stort set alle studerende p? lyddesigneruddannelsen?har valgt at bo i Haderslev, og der er derfor et t?t og aktivt studiemilj?, hvor studerende m?des og ser film, spiller computerspil, underviser hinanden, spiller musik for hinanden og dyrker sport, bl.a. badminton, basket, fodbold og bordtennis.

DIY og Sonic Events

Vi holder ogs? l?bende DIY-kurser, hvor vi n?rkler med hjemmelavede udstyr fra mikrofoner til specialdesignede MIDI-controllere over en weekend. Og s? har vi selvf?lgelig en ?rlig fest, hvor vi fyrer op i hele vores flotte uddannelseshus med koncerter, lounge, bar, interaktive lydinstallationer, lys og lir. Festerne kalder vi Sonic Events, og du kan?se billeder fra dem p? Flickr.

P? uddannelsens showcase?kan du l?se alle de gode historier fra studielivet.

Bes?gende til ?bent hus

Kom og m?d os

Bes?g os til ?bent hus 2022

Overvejer du at l?se en professionsbacheloruddannelse, men er du i tvivl om, hvilken du skal v?lge? Kom til ?bent hus og bliv klogere p? dit valg.
Foto af studerende

Kom og m?d os

Bliv studerende for en dag

Kom og pr?v at v?re studerende p? UC SYD, og f?lg en helt almindelig undervisningsdag.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er sv?rt at v?lge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode r?d? S? bliv klogere her.

05

Job & karriere

Sp?ndende jobmuligheder

Som f?rdiguddannet lyddesigner har du mange sp?ndende jobmuligheder inden for spil-, film- og mediebranchen, s?vel som i offentlige og private virksomheder. Man kan besidde mange forskellige typer jobs, men typiske stillinger er som lyddesigner (f.eks.?i mediebranchen, film- og computerspilbranchen eller p? bureauer), lydklipper, redigeringstekniker eller producer.

Kig forbi?lyddesigneruddannelsens?showcase. Her kan du finde mange eksempler p?, hvad man kan arbejde med som uddannet lyddesigner.?

Laura Ejdrup Hesseldahl sidder i lydstudiet

Job og karriere

Laura laver lyd til film og tv-serier: - Jeg er stolt af at have v?ret med p? ”Retf?rdighedens Ryttere”

N?r vi ser en film, er vi aldrig i tvivl om skuespillerens rolle. Eller manuskriptforfatterens. Eller instrukt?rens. Men de f?rreste af os t?nker over lyddesignerens rolle. Underligt nok – og s? alligevel ikke, for lyden skal ikke bem?rkes; den skal m?rkes. Ordene er Laura Ejdrup Hesseldahls. Hun er...
Josefine Skov p? den r?de l?ber - med Ekko Shortlist-statuetten i h?nden. Foto: Filmmagasinet Ekko

Job og karriere

Nyuddannet lyddesigner: Josefine har vundet en filmpris for bedste lyddesign

28-?rige Josefine Skov er vild med lyd – og god til lyd. Blot 11 m?neder efter hun er blevet f?rdig med professionsbacheloren i lyddesign p? Sonic College i Haderslev vinder hun en Ekko Shortlist-pris for "Bedste Lyddesign 2019" til gyserfilmen "N?cken".

?

06

?konomi

Udgifter til studiestart?

N?r du starter p? uddannelsen, skal du foruden husleje og leveomkostninger regne med omkostninger forbundet med studiestart, herunder anskaffelse af p?kr?vet udstyr.?

For at opna? det fulde udbytte af undervisningen pa? Sonic College anbefaler vi, at du anskaffer en MacBook Pro, der som minimum har f?lgende specifikationer:

 • Intel? Core i7 processor (M1 processoren er endnu ikke fuldt kompatibel med det software, der undervises i)
 • 16GB RAM (32GB anbefales)
 • 512 GB Harddisk

Pa? computeren skal du have f?lgende software (altid nyeste version): Avid Pro Tools og Ableton Live Suite.

Herudover m? du regne med mindre udgifter til bl.a. print, depositum for n?gler og adgangschip mv.

Mac versus PC

Undervisningen p? Sonic College tager udgangspunkt i, at alle studerende har en Mac. Der undervises og afpr?ves i l?bet af uddannelsen flere gange i software, som kun kan bruges p? Mac. Skolens faciliteter (arbejdsstudier, undervisningslokaler mm.) er generelt optimeret til brug med Mac-computere. Hvis du p? 4. semester v?lger valgfaget Game Audio, kan det dog v?re en god idé at arbejde p? en PC-platform (hvis du har en), da mange spiludviklere anvender PC’ere til at lave computerspil.

Udover ovenst?ende?g?r vi opm?rksom p?, at Mac er standarden i st?rstedelen af de brancher, du vil kunne f? arbejde i, s? det anbefales, at du investerer i denne platform.?

V?lger du p? trods af vores anbefalinger?at l?se til lyddesigner?uden en Mac, m? du forvente, at der er undervisning, som du ikke vil kunne deltage i p? lige fod med dine medstuderende. Du kan ikke forvente, at underviserne tager hensyn til, at du evt. ikke har en Mac.

Husk at s?ge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende p? en professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse har du mulighed for at s?ge Statens Uddannelsesst?tte (SU) til dit uddannelsesforl?b. Du kan tidligst s?ge SU en m?ned f?r den m?ned, du kan f? SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst s?ge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage st?tte og de aktuelle satser findes p? www.su.dk, hvor du ogs? skal s?ge SU.

Vejledning om SU

Har du sp?rgsm?l vedr?rende SU (Statens Uddannelsesst?tte)??S? hj?lper vores SU-vejledere dig meget gerne.

Er du kommende studerende? Kontakt os her.

Er du nuv?rende studerende? Kontakt os her.

Du kan ogs? ringe til os.

Dine muligheder for studiest?tte

Har du en fysisk eller psykisk funktionsneds?ttelse, s? har du mulighed for at s?ge om Specialp?dagogisk St?tte (SPS). Det kan v?re hj?lpemidler i form af f.eks. IT-rygs?k, studiest?ttetimer, en s?rlig stol, et h?ve-/s?nkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om studiest?tte?her, og s? kan du?m?de Sofie, der er ordblind og l?ser til l?rer.

?

07

Sp?rgsm?l & svar

Hvor gammel skal man v?re for at begynde p? uddannelsen til lyddesigner?

Man skal v?re fyldt 18 ?r ved studiestart (1. september). Gennemsnitsalderen ved studiestart er 23 ?r.

Er der planer om at udbyde uddannelsen i K?benhavn?

Vi har ikke planer om at udbyde uddannelsen i K?benhavn. Uddannelsen holder til i Haderslev, men vi har?planer om at flytte uddannelsen til Kolding i 2022.?

Kan jeg komme ind med en eksamen fra folkeskolen? Jeg har masser af erhvervserfaring og et helt liv fyldt med musik.

Vi anbefaler, at du har en studentereksamen eller tilsvarende, inden du begynder hos os. Men det er muligt at komme ind uden, hvis du er dygtig musikalsk set. Det er kvaliteten af de tre lydprodukter i den udvidede ans?gning, der er afg?rende for, om du bliver bedt om at komme til optagelsespr?ve. Til optagelsespr?ven i juni m?ned bliver du ligeledes vurderet p? din modenhed og dine kommunikations- og samarbejdsevner.

Hvilken opgave f?r man stillet til optagelsespr?ven?

Til optagelsespr?ven i juni m?ned f?r alle ans?gere om formiddagen stillet en opgave, som de skal l?se sammen i en gruppe. Ingen (undtagen optagelsesudvalget) ved p? forh?nd, hvad den handler om. Det g?lder ikke om at lave det bedste produkt, men om hvordan den enkelte ans?ger fungerer i processen - dvs. om man er moden og kan finde ud af at samarbejde. Om eftermiddagen taler optagelsesudvalget med alle ans?gere en?efter en. Her tager vi prim?rt udgangspunkt i de indsendte produkter fra den udvidede ans?gning.

Hvad er meningen med f?rste ans?gningsfrist, hvis alle kommer til udvidet ans?gning?

F?rste ans?gningsfrist d. 15. marts er Undervisningsministeriets officielle dato for KOT2-ans?gning, som vi som uddannelsesinstitution er underlagt at f?lge. Det er her,?vi registrerer alle ans?gere, og hvorvidt de f.eks. s?ger uddannelsen som f?rste?prioritet. Tanken er, at alle i princippet skal kunne s?tte sig ned dagen f?r deadline 15. marts?og s?ge optagelse p? uddannelsen.

Dét, der g?r vores uddannelse speciel, er, at vi herefter stiller krav om bl.a. musikalitet og musiske evner som adgangsgivende til at blive optaget. Hvis det i april m?ned viser sig, at der er over 60 afleverede udvidede ans?gninger, vil det ikke v?re alle, der bliver bedt om at m?de til optagelsespr?ven i juni m?ned. Det er alts? i april m?ned, i forbindelse med?votering af de udvidede ans?gninger, at den f?rste udskillelse m?ske finder sted.

L?gger I mest v?gt p? det erhvervsm?ssige eller det musikalske?

Uddannelsen i lyddesign er for unge mennesker med et h?jt musikalsk og kreativt niveau, hvilket bliver dyrket hver eneste dag i Haderslev. Vi har ofte en erhvervsm?ssig vinkel p? undervisningen, men?lyd og kommunikation?er udgangspunktet for al undervisning p? uddannelsen.

De tre lydprodukter, jeg skal sende ind: Hvad er indholdet og omfanget? Hvad vil et lydprodukt sige?

Her f?lger nogle eksempler p? et produkt:

 • lyde du har sat sammen p? din computer til en selvst?ndig komposition
 • lydoptagelse af et stykke musik, du har komponeret
 • lydoptagelse fra det band eller ensemble, du medvirker i (eller har medvirket i)
 • lydoptagelse af dig og dit instrument solo
 • noder p? en komposition eller et arrangement, du har lavet
 • film- eller lyd-produktion, du har produceret eller v?ret med til at producere

ét af de tre produkter beh?ver ikke at v?re af musikalsk karakter, men kan fx i stedet v?re:

 • en skriftlig aflevering (stil), du er s?rlig glad for
 • digte, noveller eller historier, du har skrevet
 • grafiske arbejde
 • ideer til koncepter (reklamer, lyddesign, lydkunst etc.)

Det er kvaliteten af disse produkter, der er afg?rende for den videre optagelsesproces p? uddannelsen.

I skriver p? jeres hjemmeside, at jeg kan blive optaget p? baggrund af mine faglige kompetencer. Kan jeg dermed blive fritaget for indsendelse af de tre v?rker og efterf?lgende optagelsespr?ve?

Nej. At?du bliver vurderet p? sine faglige kompetencer?betyder, at?du ogs? kan starte p? uddannelsen i lyddesign,?selvom?du ikke har en studentereksamen eller tilsvarende.?Du kan ikke blive fritaget for indsendelse af v?rker eller for optagelsespr?ven. Alle ans?gere skal igennem og best? optagelsespr?ven.

?

Er der ?vrige kvalifikationer og kompetencer end det musikalske, I forventer, at jeg er i besiddelse af inden studiestart?

Foruden stor musikalitet, er det en fordel, hvis?du aktivt spiller p? et instrument eller kender til lydsoftware. Derudover kigger vi ved optagelsespr?ven ogs? p? modenhed samt gode kommunikative?og sociale evner.

Kan jeg komme og bes?ge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele ?ret, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om ?ret, hvor du kan f?lge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang?om ?ret holder vi ?bent hus, og her er du meget velkommen. Vores ?bent hus-arrangement ligger altid i februar. L?s mere om det her.

?

08

Kontakt os

Vi er her for at hj?lpe dig. S? kontakt os endelig hvis du har sp?rgsm?l om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen.?

Sp?rgsm?l om optagelse, adgangskrav og ans?gning?

Har du sp?rgsm?l om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ans?gning, SU eller til valg af studie?

Sp?rgsm?l om uddannelsen?

Har du sp?rgsm?l om selve uddannelsen - s?som dens opbygning - er du meget velkommen til at kontakte uddannelsens vejleder.

fun88體育_官方app - 歡迎您&

友情鏈接: 2021歐洲杯|2021歐洲杯官網|2021歐洲杯競猜

xxxx娇小10另类-自慰走绳playy荡学院 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>